☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Poniedziałek 27.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zbiorów danych w PUP Piła

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W PILE

Lp

Nazwa zbioru danych.

 

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby oraz REGON

Powierzenie przetwarzania danych TAK/NIE.

 

Jeżeli TAK to oznaczenie podmiotu oraz adres siedziby

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych

Cel przetwarzania danych w zbiorze

Kategorie osób, których dane są przetwarzane w zbiorze

Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

Sposób zbierania danych do zbioru

 

Sposób udostępnienia danych ze zbioru. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane

 

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

TAK/NIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Ewidencja bezrobotnych i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

 

Administrator danych:

Powiatowy Urząd Pracy

w Pile

al. Niepodległości 24

64-920 Piła

     REGON 570866270

 

TAK

 

Sygnity S.A.

al. Jerozolimskie 180

02-486 Warszawa

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.)

 

Realizacja postanowień określonych w przepisach prawa

Klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Nazwisko i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewid. PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego. Narodowość, Numer Identyfikacji Podatkowej, płeć, obywatelstwo, numer rachunku bankowego, numer telefonu, numer paszportu, stan cywilny i rodzinny, znajomość języków obcych, staż pracy, sposób rozwiązania umowy o pracę, uprawnienia do pobierania zasiłków, grupa inwalidzka, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, stan majątkowy, stan zdrowia.

Głównie od osób, których dane dotyczą

 

 

Na wniosek

NIE

2.

Ewidencja bezrobotnych i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Pile- Filia Wyrzysk zawarta w systemie informatycznym PULS.

 

Administrator danych:

Powiatowy Urząd Pracy

w Pile

al. Niepodległości 24

64-920 Piła

     REGON 570866270

 

TAK

 

Sygnity S.A.

al. Jerozolimskie 180

02-486 Warszawa

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.)

 

Realizacja postanowień określonych w przepisach prawa

Klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – osoby bezrobotne i poszukujące pracy

Nazwisko i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewid. PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, seria i nr dowodu osobistego. Narodowość, Numer Identyfikacji Podatkowej, płeć, obywatelstwo, numer rachunku bankowego, numer telefonu, numer paszportu, stan cywilny i rodzinny, znajomość języków obcych, staż pracy, sposób rozwiązania umowy o pracę, uprawnienia do pobierania zasiłków, grupa inwalidzka, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy, stan majątkowy, miejsce urodzenia, stopnie naukowe, przynależność do kasy chorych, ostatnie dochody, stan zdrowia.

 

Głównie od osób, których dane dotyczą

 

 

Na wniosek

NIE

3.

Osoby korzystające z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

Administrator danych:

Powiatowy Urząd Pracy

w Pile

al. Niepodległości 24

64-920 Piła

     REGON 570866270

NIE

Art. 69b w związku z art. 69a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 149 z późn. zm.)

 

Kontrola celowości i prawidłowości wydatkowania środków publicznych, z Funduszu Pracy, w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

 

Osoby fizyczne, które korzystają z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na podstawie art. 69a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Nazwisko i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewid. PESEL, miejsce pracy, wykształcenie.

1. Od osób, których dane dotyczą

 

2. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

Na wniosek

NIE

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wika Artur
(2015-09-21 07:40:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wika Artur
(2015-09-21 07:42:02)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1412471