☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wysokość środków publicznych jakimi dysponował PUP w Pile w 2010r.

Wysokość środków publicznych jakimi dysponował PUP w Pile w 2010r.

            Powiatowy Urząd Pracy w Pile wykonuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami) stosując ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

            W 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile dysponował kwotą ogółem 21.880.603,90 zł, z tego:

  • środkami budżetowymi w wysokości 5.794.256 zł.
  • środkami Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 15.099.447,90 zł.
  • środkami Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań w wysokości 986.900 zł.

            Ponadto Powiatowy Urząd Pracy otrzymywał - zgodnie z potrzebami - środki Funduszu Pracy przede wszystkim na wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wika Artur
(2011-04-18 14:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wika Artur
(2011-04-18 14:51:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1780