☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Środa 28.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wysokość środków publicznych w 2010r.

Powiatowy Urząd Pracy w Pile wykonuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008r. Dz. U.
Nr 69, poz. 415 z późn. zmianami) stosując ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami).

 
W 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile dysponuje kwotą ogółem 14.473.956 zł, z tego:

  • środkami budżetowymi w wysokości 5.450.756 zł.
  • środkami Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 8.036.300 zł.
  • środkami Funduszu Pracy na finansowanie innych fakultatywnych zadań w wysokości 986.900 zł.

 

 Ponadto Powiatowy Urząd Pracy otrzymuje - zgodnie z potrzebami - środki Funduszu Pracy przede wszystkim na wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych i dodatków aktywizacyjnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wika Artur
(2010-06-08 10:22:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Palus Sławomir
(2011-04-14 14:48:28)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 559