☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Wtorek 28.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy pomaga bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniając możliwości psychofizyczne i sytuację życiową klienta, a także potrzeby rynku pracy. Doradca zawodowy świadczy usługi poradnictwa poprzez porady indywidualne i grupowe oraz informacje indywidualne i grupowe.

Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa są realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznania religijne oraz przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

 

GDY:

 • nie wiesz, jaki zawód wybrać;
 • nie jesteś zdecydowany, co do wyboru dalszej drogi kształcenia;
 • chcesz zmienić zawód;
 • czujesz się zagubiony w zmieniającej się sytuacji na rynku pracy;
 • próby znalezienia pracy podejmowane przez Ciebie nie powiodły się;
 • masz trudności w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami;
 • potrzebujesz wsparcia w zakresie przygotowania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego;
 • chcesz lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia;
 • chcesz pozyskać informacje o zakładaniu działalności gospodarczej;
 • chcesz pozyskać informacje o instytucjach wspierających powrót na rynek pracy

 

SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY ZAWODOWEGO!

Aby skorzystać z pomocy doradcy zawodowego można:

 

 • zgłosić się osobiście do doradcy zawodowego,
 • umówić się telefonicznie na wizytę,
 • zgłosić chęć u pośrednika pracy.

 

KONTAKT Z DORADCĄ ZAWODOWYM:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Al. Niepodległości 24

64-920 Piła

Tel. 067 215 11 40, 067 215 11 29

Pok. 5 i 5A

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Filia w Wyrzysku

Ul. Bydgoska 11

89-300 Wyrzysk

Tel. 067 286 29 59 wew. 331 i 332

Pok. 15 i 16

Wytworzył:
Arkadiusz Chojnowski
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Wika Artur
(2012-01-04 08:38:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1412471